De Cito’s komen er aan!

De Cito’s komen er aan!

Ten eerste allemaal de beste wensen voor 2017! Dat het een leerzaam jaar mag worden vol geluk, liefde en gezondheid voor iedereen!

Nu zou je kunnen denken: “De drukke Sinterklaas- en kerstperiode is voorbij. Nu kunnen we het weer rustig aan doen.” . Dit klopt deels, alleen komt er bij de meeste scholen wel een toets-periode aan. We zijn namelijk halverwege het schooljaar, dus dit is een uitstekend moment om de balans op te maken. De Cito’s staan voor de deur!

Veel mensen denken bij de term ‘Cito-toetsen’ aan een toets van meerdere dagen, die bij groep 8 wordt afgenomen richting het einde van het schooljaar. Maar er is nog veel onduidelijkheid over wat het nu precies inhoudt: het is een manier om de ontwikkeling van de leerlingen door de hele basisschoolperiode te volgen.

Ik ga proberen om het in Jip-en-Janneketaal uit te leggen!

Wat is ‘Cito’?

Het bedrijf ‘Cito’ is een internationaal erkend bedrijf dat toetsen en volgsystemen ontwikkeld. Deze middelen zijn als school te gebruiken om de ontwikkeling van de leerlingen binnen de gehele schoolperiode te volgen. Zo zijn er voor elk leerjaar twee “toetsen” die halverwege en aan het eind van het schooljaar afgenomen kunnen worden. Ik heb het woord “toetsen” tussen aanhalingstekens gezet, omdat de toetsen bestaan uit meerdere onderdelen. Lees hier meer over onder het kopje “Samenstelling Cito toetsmomenten”

Waarom Cito-toetsen?

De meeste scholen werken met methodes voor de verschillende vakken. In die methodes staat aangegeven welke onderwerpen op welke momenten aan bod komen en hoe vaak dit herhaald wordt. Het zijn kant-en-klare lessen waarnaar de nieuw geleerde onderdelen getoetst. Omdat er meerdere verschillende methodes zijn en de scholen zelf de keuze kunnen maken welke methode ze de komende jaren willen gebruiken, wordt er vaak gebruik gemaakt van de Cito-toetsen. Deze toetsen controleren niet per see wat er in de methode aan bod is gekomen. Door deze toetsen kan de leerkracht zien of de leerlingen op het niveau zitten waar ze volgens de richtlijnen op zouden moeten zitten, ongeacht welke methode ze gebruiken. Aan de hand van de uitslag van deze toetsen kan de leerkracht zien waar nog extra hulp nodig is.

Daarnaast wordt er in het onderwijs ook getoetst door controlevragen te stellen en te observeren. Dit wordt door elke leerkracht anders gedaan en is ook beïnvloedbaar door het beeld wat de leerkracht van de leerling heeft. De Cito-toetsen zijn objectief.

Samenstelling Cito toetsmomenten

In januari/februari worden meestal de M-toetsen afgenomen. De M staat voor ‘midden’, dus halverwege het schooljaar.

In mei/juni worden meestal de E-toetsen afgenomen. De E staat voor ‘eind’, dus aan het einde van het schooljaar.

Elk schooljaar en elk toetsmoment heeft zijn eigen samenstelling van toetsen. Ik zal een voorbeeld noemen van de opbouw op taalgebied door de hele basisschoolperiode heen.

Er wordt bij de kleuters (niet elke school neemt deze toetsen af) getoetst op taal voor kleuters. Vanaf groep 3 komt daar ook technisch lezen (het kunnen lezen), woordenschat en spelling bij. Vanaf groep 4 wordt er ook getoetst op begrijpend lezen (het begrijpen van de inhoud van een tekst). En in groep 6 komt daar nog begrijpend luisteren bij. Tot slot komt in groep 8 het onderdeel studievaardigheden ook aan bod. Zo worden nieuwe vaardigheden door de jaren heen opgebouwd en getoetst.

Eindtoets

Sinds een aantal jaar is het verplicht om in groep 8 een eindtoets af te nemen. Deze hoeft niet van het Cito te zijn; er zijn maar liefst 6 toetsen waaruit scholen kunnen kiezen! De inspectie gebruikt de resultaten van deze eindtoets om de kwaliteit van de school te bepalen: is het de school gelukt om de leerlingen op het gewenste eindniveau te krijgen? Voor meer informatie over de verschillende eindtoetsen kan je kijken op de onderstaande link van de Rijksoverheid.

Bronnen:

www.cito.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toelating-middelbare-school/inhoud/verplichte-eindtoets-basisonderwijs