Lezen in kleur

Inleiding

Veel leerlingen met leesproblemen en of Dyslexie ervaren dansende letters, wazige tekst, of zien de letters dubbel tijdens het lezen, met hoofdpijn, misselijkheid en vermoeide ogen tot gevolg. Door te lezen in kleur (het contrast verminderen) kunnen deze klachten aanzienlijk verminderen.

Ongemakken als dansende letters, wazige tekst, dubbel zien enz. komen vaak voor bij: Leesproblemen; Dyslexie; Dyscalculie; Dysgrafie; Dyspraxie; Fixatie Disparatie; AD(H)D; Autisme; Epilepsie en Migraine.

Mogelijke oorzaken van deze ongemakken tijdens het lezen zijn: Foutieve breking van het licht (bijziend of verziend); Onvoldoende beheersing van de oogmotoriek; Visuele Stress; Fixatie Disparatie of andere visuele disfuncties.

Op deze pagina geven wij graag meer informatie over deze ongemakken, wat u kunt doen, welke hulpmiddelen u kunt inzetten en waar u terecht kunt voor meer informatie en advies.

Visuele stress

Herkent u deze ongemakken tijdens het lezen?

  • Bewegende tekst: zinnen, woorden en of letters lijken te dansen.
  • Wazige tekst: tekst wordt steeds moeilijker leesbaar.
  • Letters die van grootte lijken te veranderen.
  • Letters dubbel zien, extra letters zien aan het einde van woorden.
  • Vervagende letters die donkerder lijken te worden of juist lijken te flikkeren.
  • Patronen die zich voordoen in de tekst of de witte ruimtes.
  • Kleurillusies: gekleurde vlekken die over het papier bewegen en de lezer afleiden of zelfs    woorden onleesbaar maken; woorden en letters die omgeven lijken door kleur.
  • Vermoeidheid; misselijkheid; duizeligheid; of zelfs pijn in de ogen.
  • Regelmatigterugkerende hoofdpijn.

Deze ongemakken refereren naar Visuele Stress. Lezen in kleur kan symptomen van visuele stress aanzienlijk verminderen.

Bij klachten die duiden op visuele stress dient tevens onderzocht te worden of er geen problemen met het zien of met de samenwerking tussen de ogen is.

Lezen in kleur

Symptomen van visuele stress kunnen aanzienlijk worden verminderd wanneer men leest in kleur. We lezen vaak zwarte tekst op wit papier, de meest contrasterende kleuren. Het gebruik van andere kleuren kan het contrast verminderen. De tolerantie voor contrasten is bij iedereen verschillend. De kleuren die het beste werken verschillen per persoon.

Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer men leest in de juiste kleur de concentratie, de leessnelheid, de leesvaardigheid en het begrijpend lezen duidelijk verbeteren. Lezen wordt weer leuk wanneer u leest in kleur. Ervaar lezen zonder vermoeide ogen en hoofdpijn. Focus en concentratie worden versterkt doordat woorden en letters niet meer lijken te dansen.

Symptomen van visuele stress komen vaak voor bij: Leesproblemen; Dyslexie; Dyscalculie; Dysgrafie; Dyspraxie; Fixatie Disparatie; AD(H)D; Autisme; Epilepsie en Migraine.

Lezen in kleur hulpmiddelen

In de webshop (Klik hier) kunt u gekleurde leeslinialen kopen. De linialen zijn van handzaam formaat en hebben een leeslijn 1 cm onder de bovenrand. Deze leeslijn helpt het kind om de juiste regel aan te houden. Omdat de liniaal doorzichtig is, kan het kind ook vooruit lezen.

In de klas is het heel handig om minimaal 1 set van 10 leeslinialen te hanteren. De leerlingen kunnen zo een gewenste kleur uitproberen en het wordt ‘normaal’ en niet als een uitzondering gezien, als een kind met een leesliniaal leest.

Ook zijn er leesvensters in A4+ formaat te koop. Dit kan gebruikt worden om hele pagina’s te bedekken. Daarnaast kunnen deze ook ingezet worden bij toetsen (examens is officieel toegestaan!) en als beeldschermvenster worden ingezet. Zo kleurt het hele scherm van de computer in een zachtere kleur.